Over ons

Wie zijn wij?

Woestijnleven Elim is een project van Stichting Ismaël, een interkerkelijke organisatie. Het project wordt gedragen vanuit de breedte van de reformatorische kerken in Nederland.

Wat is het doel?

Ze zijn er helaas: landen in de wereld waar 2.000 jaar na de komst van Christus nog altijd géén kerk is. Vooral voor sommige delen van de moslimwereld, zoals Saudi-Arabië en Afghanistan, geldt dat. Hoe lang zal die situatie nog duren? Het is het diepe verlangen van de mensen achter het interkerkelijk project Woestijnleven dat hierin verandering komt.

Waar werken we?

Onze focus ligt op de gesloten landen van het Midden-Oosten, waar nog geen autochtone kerk bestaat. Dat is met name het geval op het Arabisch schiereiland. Om veiligheidsredenen kunnen we niet precies zeggen waar onze werkers zitten.

Hoe gaan we te werk?

Om ons doel te bereiken, worden via dit project werkers uitgezonden om in woord en daad als christenen te leven in landen waar geen openlijke kerk mag bestaan. Onze werkers leven met en naast de inwoners van het land. In persoonlijk contact delen ze het Evangelie en proberen ze te werken aan de opbouw van de kleine, ondergrondse kerk die er in vrijwel ieder gesloten moslimland bestaat. Om veiligheidsredenen kunnen we echter niet alle details verstrekken. Ook moeten we terughoudend zijn met de vermelding van namen van betrokkenen.

Wie betaalt dit?

Onze werkers zijn afhankelijk van een achterban. Juist daarom is het van groot belang dat er mensen zijn die het grote belang van dit werk zien en, liefst periodiek, willen bijdragen aan de verbreiding van het Evangelie in de gesloten landen van het Midden-Oosten.

Hoe kan ik steunen?

Uw financiële bijdrage (fiscaal aftrekbaar) is heel hartelijk welkom op rekeningnummer NL52 TRIO 0391 1798 29 t.n.v. Stichting Ismaël o.v.v. Woestijnleven Elim. Direct overmaken of periodiek steunen? Klik hier.

ANBI

Stichting Ismaël staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 08166940. De belastingdienst heeft Stichting Ismaël aangemerkt en geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling onder ANBI-nummer 818779391; uw financiële bijdragen zijn dus fiscaal aftrekbaar.

Meer informatie over Stichting Ismaël

Stichting Ismaël gelooft in een boodschap van hoop, leven en vernieuwing voor de Arabische wereld en de bevolking in het Midden-Oosten. We verspreiden (kinder)Bijbels en christelijke lectuur in de Arabische taal. Met de verschillende Woestijnleven projecten (o.a. Woestijnleven Elim, Woestijnleven Hagar, Woestijnleven Petra, Woestijnleven Saron, Woestijnleven Febe en Woestijnleven Mirjam) worden veldwerkers uitgezonden om met Woord en daad als christenen te leven in een Arabisch land. Tevens steunen we kerkopbouwprojecten en op kleine schaal voorzien we ook in noodhulp. Voor meer informatie over de stichting, over andere projecten, maar bijvoorbeeld ook voor de jaarrekening, verwijzen wij u naar de website www.stichting-ismael.nl. Klik hier.