Helpen

Hoe kan ik het project Woestijnleven Elim steunen?

Uw financiële bijdrage aan Woestijnleven Elim (fiscaal aftrekbaar) is heel hartelijk welkom op rekeningnummer NL52 TRIO 0391 1798 29 t.n.v. Stichting Ismaël o.v.v. Woestijnleven Elim. Direct overmaken of periodiek steunen? Klik hier.

Wat gebeurt er met mijn gift?

De uitzending van werkers naar het Midden-Oosten kost veel geld. Te denken valt aan reis- en verblijfskosten, kosten voor taalscholing, onderwijs voor eventuele kinderen, kosten om ex-moslims te kunnen helpen met noodzakelijke voorzieningen, e.d. Op aanvraag (penningmeester@woestijnleven.nl) kan een specifiek onderdeel van Woestijnleven Elim worden gesteund. Ook kunt u hierover een specifieke terugkoppeling aanvragen.

Andere Woestijnleven projecten

Naast Woestijnleven Elim zijn er nog andere Woestijnleven projecten (o.a. Woestijnleven Hagar, Woestijnleven Petra, Woestijnleven Saron, Woestijnleven Mirjam, Woestijnleven Febe). Informatie hierover, en hoe u aan die projecten kunt bijdragen, vindt u hier.

Hoe wordt het werk gecontroleerd?

Woestijnleven Elim is een project van Stichting Ismaël (www.stichting-ismael.nl), een interkerkelijke organisatie met ANBI-status (RSIN 818779391) die het Evangelie verbreidt in de Arabischtalige wereld. Stichting Ismaël stelt aan ieder project harde, controleerbare eisen.

Kan ik zelf ook naar het Midden-Oosten gaan?

Dat kan zeker! Klik hier.